Mitä tulet oppimaan?

Ota haltuun työpaikkaohjaajan perustaidot ja kehitä valmiuksiasi ohjata työpaikalla opintojaan suorittavia opiskelijoita tehokkaasti ja yksilöllisesti.

Opintokokonaisuuden läpikäytyäsi:

  • Ymmärrät oman roolisi työpaikkaohjaajana opiskelijan oppimisessa

  • Hahmotat, mitä on ohjaus ja miten ohjausprosessi käytännössä etenee

  • Tunnet ohjaamisen keinot ja ohjauskeskustelun perusteet

  • Saat käsityksen siitä, mistä hyvä ohjaus muodostuu